Intressanta diskussioner mellan Digidem Lab och Föreningen Nordens personal

Onsdagen den 24 april befann vi oss hos Föreningen Norden som verkar för gemenskap, samverkan och utbyte över Nordens nationsgränser. Vi höll en workshop om världens två mest avancerade digitala medborgarplattformar, Consul och Decidim, och berättade om vårt arbete med svenska stadsdelar och bostadsbolag. Tillsammans med personalen diskuterade vi möjliga framtida samarbeten för att skapa vänortsutbyten kring demokratiutveckling med hjälp av internationellt beprövade digitala verktyg och demokratimetoder. Digidem Lab har band annat ett befintligt samarbete med Helsingfors stad som använder plattformen Decidim och tillsammans med Föreningen Norden finns det möjlighet att utveckla fler utbyten mellan nordiska kommuner, inom och utanför Sveriges gränser.