Den 26 mars befann vi oss i Visby för att hålla en workshop för ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, som arbetar med fattigdomsbekämpning och globala utmaningar genom att skapa samarbeten mellan svenska kommuner och städer i låginkomst-länder. Vi blev anlitade för att utbilda omkring tjugo handläggare i världens största digitala medborgarplattform - Consul.

Under workshopen gick vi igenom digital demokrati som koncept, presenterade plattformen och dess olika funktioner samt hur den används i olika städer och länder. Personalen fick även testa på plattformen själva och hade många intressanta idéer på hur den skulle kunna användas i olika kommunsamarbeten som finns.